O TSXG avala a catalogación da Lanzada como praia natural porque forma parte dunha zona protexida

Información
Portada | 28 Septiembre 2021 | 129 votos - Registrese para votar | Correo electrónico | Imprimir
social youtube xornalgalicia   feed-image

AFHPEFD7ISLNQIDNDO3C7N4HGMO Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) avala a catalogación, por parte da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, da praia da Lanzada como natural ao entender que todo o areal se atopa dentro da rede ecolóxica europea de áreas de conservación da biodiversidade -Rede Natura 2000-. Os maxistrados así o indican nunha sentenza na que rexeitan a demanda do Instituto de Estudos Portuarios, Marítimos e Costeiros, que solicitaba que a praia fose catalogada como urbana por estar dotada de acceso peonil e rodado, subministración de auga potable, enerxía eléctrica e rede de sumidoiros.

 

O alto tribunal non comparte esa argumentación porque o areal está integrado en dous espazos naturais protexidos: unha Zona Especial de Conservación da Natureza -complexo Ons-O Grove- e unha Zona de Especial Protección para as Aves -complexo intermareal Umia-O Grove-, que forman parte da Rede Natura 2000. Ademais, salienta na resolución, contra a que cabe presentar recurso, que á hora de catalogar A Lanzada xa se tivo en conta “a existencia de tramos dentro da mesma praia”, incluso os dotados con servizos.

 

“Sexa cal sexa a clase de chan e a entidade urbana das zonas limítrofes, se unha praia forma parte dun espazo protexido, se clasifica como natural. De forma que se trata dunha categorización motivada, non se pode considerar arbitraria”, destaca o TSXG, á vez que recalca que se respectaron os criterios do Regulamento Xeral de Costas. Desta forma, conclúe que “a totalidade da praia está integrada na Rede Natura 2000, non só o espazo externo que pretende a entidade demandante, e incluída en dous espazos naturais protexidos”.

 

Ao estar todo o areal dentro da Rede Natura 2000, segundo os xuíces, “non procede diferenciar tramos na forma pretendida, nin clasificar tramos de urbano porque dispoñan dalgún servizo, en especial no verán”. Os maxistrados aseguran que a catalogación, por tanto, “axústase á realidade”.

 

***

 

El TSXG avala la catalogación de A Lanzada como playa natural porque forma parte de una zona protegida

 

28/09/2021.- El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha avalado la catalogación, por parte de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, de la playa de A Lanzada como natural al entender que todo el arenal se encuentra dentro de la red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad -Red Natura 2000-. Los magistrados así lo indican en una sentencia en la que desestiman la demanda del Instituto de Estudios Portuarios, Marítimos y Costeros, que solicitaba que la playa fuese catalogada como urbana por estar dotada de acceso peatonal y rodado, suministro de agua potable, energía eléctrica y red de alcantarillado.

 

El alto tribunal no comparte esa argumentación porque el arenal está integrado en dos espacios naturales protegidos: una Zona Especial de Conservación de la Naturaleza -complejo Ons-O Grove- y una Zona de Especial Protección para las Aves -complejo intermareal Umia-O Grove-, que forman parte de la Red Natura 2000. Además, subraya en la resolución, contra la que cabe presentar recurso, que a la hora de catalogar A Lanzada ya se ha tenido en cuenta “la existencia de tramos dentro de la misma playa”, incluso los dotados con servicios.

 

“Sea cual sea la clase de suelo y la entidad urbana de las zonas limítrofes, si una playa forma parte de un espacio protegido, se clasifica como natural. De forma que ha de entenderse que se trata de una categorización motivada, no se puede considerar arbitraria”, destaca el TSXG, al tiempo que recalca que se han respetado los criterios del Reglamento General de Costas. De esta forma, concluye que “la totalidad de la playa está integrada en la Red Natura 2000, no solo el espacio externo que pretende la entidad demandante, e incluida en dos espacios naturales protegidos”.

 

Al estar todo el arenal dentro de la Red Natura 2000, según los jueces, “no procede diferenciar tramos en la forma pretendida, ni clasificar tramos de urbano porque dispongan de algún servicio, en especial en verano”. Los magistrados aseguran que la catalogación, por tanto, “se ajusta a la realidad”.


TAMBIÉN LE PUEDE INTERESARlineaazul 1600